Image
Jeśli jesteś rodzicem bądź opiekunem prawnym naszego podopiecznego i chcesz posiadać dostęp do informacji udostępnianych przez panel skontaktuj się mailowo z fundacją aby otrzymać niezbędne dokumenty.